Här mobiliseras krafter för social förändring

Publicerad på Sydsvenskan Cecilia Heule

 

I höst är det tio år sedan Mobiliseringskursen startade vid Socialhögskolan i Lund.
Konceptet att blanda socionom­studenter med "uppdragsstudenter" från brukarorganisationer har fått spridning till flera länder i Europa.

Minska avståndet mellan det professionella sociala arbetet och de människor det berör. Det var avsikten för forskarna Cecilia Heule och Arne Kristiansen när de år 2005 startade kursen Social mobilisering och förändringsarbete, eller Mobiliseringskursen som den också kallas.

– Vi förstod att vi behöver utveckla kunskap om hur man kan förändra systemet tillsammans. Det är vad kursen handlar om, säger Cecilia Heule som är kursföreståndare.

Hon har, liksom Arne Kristiansen, erfarenhet av att ha arbetat nära utsatta människor som fått stöd av diverse brukarorganisationer. De såg organisationerna som intressanta partners och ville att studentgrupperna skulle få ökad förståelse för varandra och hitta vägar att samarbeta i det sociala arbetet.

Numera kommer inte alla uppdragsstudenter från brukarorganisationer. Däremot har samtliga erfarenhet av utanförskap. Ofta som en följd av missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa och hemlöshet.

Enligt Cecilia Heule syftar kursen till att utmana sättet vi kategoriserar människor på. Under utbildningen läggs därför stor vikt vid att få studenterna att träda fram som individer. På så vis kan förutfattade meningar luckras upp.

–  Det finns de som är skeptiska till socialt arbete. Och det finns förutfattade meningar om personer som levt i missbruk. Kursen börjar med att alla får presentera sig som person och de väljer själva vad de ska berätta, säger hon.

Utöver att studenterna ska lära av varandra ska de utveckla gemensamma projekt. Tillsammans arbetar de fram idéer som ska formuleras till projektansökningar. Mot slutet av kursen presenteras dessa för en extern panel bestående av personer med olika kompetenser.

Såväl riksdagsledamöter som skådespelare och före detta universitetsrektorer har medverkat i panelen, vars uppgift är att ge feedback på studenternas idéer.

En del av projekten har förverkligats, bland annat föreningen Maskrosföräldrar som riktar sig till föräldrar till barn som placerats i familjehem.

Enligt Cecilia Heulefår socionomstudenterna ofta en annan syn på sin yrkesroll. De blir säkrare i att använda sin personlighet och sin egen historia i det professionella sociala arbetet. Även för uppdragsstudenterna har kursen många gånger en särskild betydelse.

– För många var universitet något ouppnåeligt. En organisation för dem som de befinner sig i opposition till. För dem blir det en enorm kick att ha tagit universitetspoäng. Vissa kommer tillbaka som föreläsare på vissa kurser och vissa läser vidare.

Modellen har under åren spridit sig internationellt. Norge var först att följa efter. Därefter Danmark, Tyskland, England och nu senast Schweiz. I Sverige är Lund däremot fortfarande ensam om konceptet.

11 aug 2015