EXODUS HOUSE

 

Vi kommer att ändra vår verksamhet, ta gärna kontakt om vad som är möjligt.

 

Supportive Community

Att komma tillbaka i samhället efter ett fängelsestraff eller missbruksbehandling är inte lätt. Tillsammans ökar chansen att lyckas. 

 

Boende

Vi har ett litet kollektivt boende utanför Lund med sex platser. I nuläget är de boende runt 20  till 25 år. Genom kamratstöd och teamwork hjälper vi dig att hitta dina personliga strategier för att kommer bort från en kriminell miljö, från ett kriminellt tankesätt, beteende och utanförskap. Vi hjälper dig att hålla dig borta från narkotika och medicinmissbruk. Är du inte motiverad att själv ändra din situation är detta ingenting för dig.

 

Holistiskt Synsätt:

Alla personer vill må bra. Ingen normal människa kan må bra hela tiden. Genom träning, meditation och att prata med andra lär du dig att uthärda sämre tider. ”En sund själ i en sund kropp”. Därför har vi regelbundet fysisk träning. Vi tränar minst fem gånger i veckan. Utöver detta är vi ofta ute i naturen. Du erbjuds också regelbundna samtal med en samtalsterapeut för att utveckla strategier för ett sunt liv. 

 

Kollektiv:

Vi är inte ett vårdhem, vilket innebär att vi inte ger vård. Du är ingen ”vårdtagare” eller ”vårdkonsument”, tvärtom har du ansvaret i teamet att handla, laga mat, städa, vårda trädgården, delta i träning och möten. Att visa ett dåligt humör är ingen rättighet. Du har inte rätt att vara asocial, eller hota andra. Är man missnöjd med något kan detta diskuteras på mötena.

 

Sinnesändrande Medicinering

Har du tillsammans med din psykiatriker kommit fram att du är mer stabil med viss sorts medicinering och du tror på detta, är det inget problem. Vi kan hjälpa dig att förvara medicinerna så att de inte försvinner. Använder du mediciner för att undvika att tänka och att känna, och för att fly från verkligheten kommer vi att prata om detta. Vi tror att du kan lära HANTERA dina tanker och känslor, istället av de ska bli "BEHANDLADE" med droger/mediciner. Du får möjlighet att träffa vår samtalsterapeut Bi Gudmundsson en gång i veckan.

 

Utbildning och arbete

Under tiden som du deltar i vårt kollektiv ska du söka utbildning eller jobb. Vi siktar på att du blir finansiellt oberoende av bidrag och självförsörjande.

0703-688699